Voľby do samosprávy obcí 2014

Voľby do samosprávy obcí 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávny obcí a určil deň ich konania na 15. novembra (sobota).

Informácie pre voličov:

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva.

Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom - zakrúžkovaním ich poradového čísla.

 

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho zastupiteľstva) zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku).

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného (v meste mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (v meste primátora).

 

V hlavnom meste Slovenskej republiky  Bratislave a v meste Košice vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta, jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva  a  jeden hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti.

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami  a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

 

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

 

Ďalšie informácie o voľbách a kandidátoch na posty poslancov a primátora budeme priebežne aktualizovať.

 

Zdroj:minv.sk

 

Diskusná téma: Voľby do samosprávy obcí 2014

Dátum: 16.04.2018

Vložil: MichaeltLiess

Titulok: Ошибка часточного преобразователя

Доброй ночи.
Загорелась неисправность 149 на частотном приводе FR-S540-1.5K-NA. Похожие устройства ATV21HD30N4, CIMR-F7A40P41, SVX005A1-4A1B1 на компрессорах в порядке.
Описание нашел через bing по запросу "Ремонт частотного преобразователя Delta VFD004EL21A" prom-electric.ru/articles/1/162/ . Неиcправен был модуль Infineon.
Успехов!

Dátum: 13.04.2018

Vložil: MichaeltLiess

Titulok: Ошибка на частотнике

Здравствуйте!
Светится неисправность 46 на приводе M800-04400150A. Аналогичные устройства ATV71HU15N4383, VZA44P0BAA-S5030, VFD004E21A на вентиляции в норме.
Описание нашел через rambler по запросу "Ремонт частотного преобразователя Delta VFD002E21A" prom-electric.ru/articles/1/73/ . Поменял IGBT транзистор.
Всем пока

Dátum: 11.04.2018

Vložil: MichaeltLiess

Titulok: Безсистемная ошибка частотника

Привет!
Попалась ошибка a129 на преобразователе CFW110601T4SZ. Другие приборы 3G3PV-B4550, CIMRJ7AZ40P20, CIMR-G7C20220B установленные на вентиляции исправны.
Решение нашел через bing по запросу "Ремонт частотного преобразователя Altivar 28 atv28hu90s6xu" prom-electric.ru/articles/1/1040/ . Поменял драйвер.
Всего наилучшего!

Dátum: 10.04.2018

Vložil: Brucewer

Titulok: Test, just a test

Hello. And Bye.

Dátum: 08.04.2018

Vložil: Deltaelqpqait

Titulok: Инверторы - prom-electric.ru

prom-electric.ru
CFW080300TGN4A1Z ATV71ES5D90N4 FR-A840-05470-1 VFD110E43A FR-E520-3.7K-NA CIMR-V7SC40P47 SMC920200-P CIMR-E7Z20181A ATV312HU40N4 QMP550A4R CIMRV7SC40P47 L300P-300LFU2 FR-U120S-0.4K-UL EI-P7002-020H SMC920300-P ATV61WU40N4 FR-F740-00250-NA S104003-9 M700-10402700E CIMR-VC4A0009HAA ATV61E5D18N4 ATV61HC31N4 M100-01100056A EI-P7002-050H CIMRJ7AC40P70 CIMRJ7AZB1P50 M400-084001340A FR-A820-01250-1 MA7200-4020-N4 CIMRF7Z23P71A M700-06200330A ATV71HU22N4Z CIMRF7Z20751B M810-06400420A FR-A520-3.7K-NA FR-E740-016-NA 3G3PV-B4900 VZA41P5BAA -s5030 FR-S540-1.5K-NA CIMRV7CC47P51 IMS20088-V5-C24-F1-E4 CIMR-F7Z20371B ATS22C17S6 VZAB2P2EAA ATV61WD55N4 SJ700-900HFUF2 ATV71HD15M3X337 ATS48C48Y ATV71HD75Y ATV31C055M2 EQ5-40P5-N1 ATV61HD75Y FR-A240-0.4KU CIMR-E7Z40370A CIMR-F7C41P51 FR-E710W-015-NA ATV31CU75N4 ATV61WD75N4C CIMRE7Z25P51B ATV212HD11M3X CIMR-F7A41850 FR-A240-1.5K-UL CIMRG7C42200B N3-405-C ATV12P075M2 CIMR-E7Z40221A CIMR-G7C40550B VZAB1P5BAA -s5030 CIMR-G7A45P51 M810-03400062A EI-P7012-450HIP54 ATV212HU55N4 VG104001-1 IMS20125-V5-C24-F1-E4 N3-215-N1 ATS01N112FT CIMR V7 CIMRL7B40157A VFD1320CP43A-00 EMX3-1410C-411 M810-03400062A CIMRV7SC47P50 CIMR-VC4A0007BAA-1000 C1MR-L7Z4045 ATS22C17S6U ATV61HD30Y VZA24P0BAA -s5030 CSXI-015-V4-C1 prom electric prom-electric.ru SJ700-1850HFU2 ATS48C59YS338 CIMRV7CC25P51 SMC930600-P EI-7011-175H ATS48D38Q VFD037EL43A ATV71E5U15N4 FR-F740-00170-NA M600-07400770A CFW700E180T4DBN1C3 ATV12P055M2 ATV61WD75N4 CIMR-J7AC40P70 ATV61WD30N4A24 M600-08201320A PA7300-4400-N1 M600-06400350A E3-8100K SP5L CIMRJ7AC20P10 VZA27P5FAA-S5030 CIMR-G7C40750B CIMR-V7ATB0P40 CIMR-E7C45P51 EQ7-4030-C CIMRE7Z40550A VFD185F43A-G M400-01200042A C102007-1 FR-A540L-800K-NA CIMR-E7C20181 FR-D740-050-NA EQ7-2001-C FR-F520-5.5K-NA EI-9011-200HIP54 CIMRE7Z44P01B FR-F720-01250-NA ATV212WU22N4C EQ5-2020-N1 VFD015F43A MP75A5 M400-06400420A CIMRV7CU23P74 S1-007 CIMR MTII 18 M810-10202830E ATV71HU22M3S337 M600-09402000E E1-P7002 300H EQ7-4125-C ATV61EXS5C50Y ATS48D38YS338 C1MR-L7Z4018 EI-P7002-100H Dura-Bilt5i S104003-9 CIMR-F7C41600 WJ200-002LF SMC930150 -p ATV61HU40N4Z CIMR-F7Z40181 E1-9013 600H CFW080300TGN4A1Z ATV71HD15M3X ATV71HD11M3X337 EMX3-0105B-411 IMS20897-V5-C24-F1-E0 L100-007NFU FR-E540-0.4K-N3 FR-A024-0.75K QMP400A4 CIMRG7C41850B CFW700E211T2DBN1C3 ATV71EXC2C11N4 E1-7011 001H CIMR-V7TC40P27 FR-V220E-5.5K 3G3RV-A4150 M700-10403200E ATV71E5U40N4 FR-A840-00083-1 FR-Z024-0.1K-UL IMS20253-V5-C24-F1-E4 M800-08401340A CIMR-MR5N2022 C1MR-L7Z2015 E1-9011 050H ATV61HU15N4S337
prom-electric.ru

Dátum: 07.04.2018

Vložil: Messagruawtt

Titulok: Hi

ремонт 5к324

Dátum: 07.04.2018

Vložil: Deltaprrrib

Titulok: Ошибка частотника

reflects. Each time the driver re-reflects a portion of the voltage, the voltage at the receiver rises until reaching the final value. If the wires terminate in a resistance exactly equal to the characteristic impedance, the source of the current sees no discontinuity. Instead, the source sees something that looks exactly like the infinite line the source had assumed when it applied the voltage to the line. The initial and final currents are equal, and after a single 1-way cable delay, the entire transmitted voltage drops across the resistor with no reflections at all. Effects of Cable Length The reflections happen fast. Increasing the physical length of a line increases the amount of time the reflections last. Each reflection bounces from the receiver to the driver and back, so each new reflected voltage arrives at the receiver after two 1-way cable delays. For example, a 10-ft cable might have a cable delay of 15 ns. A series of four reflections would last 0.12 ps. plus the initial 15 ns. Increase the cable length to 1000 ft, and the same reflections last 12 ps. Effects of a Mismatch If the reflected voltages are large enough and last long enough, they may have any of several effects on a line. If the receiver sees a reduced voltage, the receiver’s input may drop below the threshold for the intended logic level, causing an error in the received data. If the receiver sees a greater voltage, the input transistors may saturate, slowing the response. A termination of up to 10% larger than the characteristic impedance may improve the signal quality by 119 Chapter 7 increasing the initial received voltage. In extreme cases, a mismatch can cause reflections so large that they damage components. The termination rarely matches the characteristic impedance exactly. But a value that’s reasonably close reduces the amplitude of the reflections and improves signal quality overall. Effects of a Line's Series Resistance A line’s series resistance has little effect on the characte prom-electric.ru

Dátum: 07.04.2018

Vložil: Deltawyuitr

Titulok: Неисправность частотника

Привет!
Появилась error er244 на преобразователе EQ7-4001-C. Аналогичные устройства ATS22C41S6, CIMR-F7C20370, CIMR-V7CU20P44 на вентиляции без ошибок.
Инструкцию нашел через майлру по запросу "php18nq11t" prom-electric.ru/media/PHP18NQ11T.pdf . Вышел из строя модуль SEMIKRON.
Всего доброго!

Dátum: 07.04.2018

Vložil: Deltararryu

Titulok: Что за ошибка частотника?

День добрый!
Возникла неисправность w63 на приводе M810-09202190A. Похожие устройства ATV61HD15Y, CIMR-E7Z44P01, EMX3-0050B-411 на насосах исправны.
Методику нашел через yandex по запросу "Ремонт частотного преобразователя Altivar 71 plus atv71exs5c40y" prom-electric.ru/articles/1/895/ . Поменял микроконтроллер.
Всего доброго!

Dátum: 04.04.2018

Vložil: probivinfo

Titulok: Пробив информации

Пробив информации по абсолютно любым госсударственным базам, а так же банкам и сотовым сетям.

Достанем для вас информацию из баз МВД, ГИБДД, ФССП, ФМС, Налоговой, ЕГРП, Пенсионному фонду
А так же достанем паспортные данные, сделаем детализацию, определим местоположение абонента таких сетей как МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и достанем информацию из любых российских банков.

Так же имеем много возможностей достать информацию из баз Украины, Беларуси, Казахстана и других стран ближнего зарубежья.

Оплата в большинстве случаев после выполнения заказа, никакого обмана, не требуем предоплат!!!
Не стесняйтесь, пишите, спрашивайте, поможем, ответим на все вопросы.

Цены на пробивы от 500 руб!

контакты:

+79180589706 Алексей (телефон, viber, whatsapp, skype)
Telegram @alekseydetectiv
почта alekseydetectiv@gmail.com

Vyhľadávanie