Zápis detí do prvého ročníka

Zápis detí do prvého ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy Školská 3, Poltár a riaditeľstvo Základnej školy Slobody 2, Poltár, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí, ktoré k 31. augustu 2014 dovŕšia  6 rokov, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky  sa uskutoční hravou formou v dňoch:

17. 1. 2014  (v piatok)   od 12.00 hod do 19.00 hod.

18 . 1. 2014  (v sobotu)  od 8.00 hod do 12.00 hod.

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje tieto údaje:

·         meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

·         meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 

Zdroj:poltar.sk    Foto:skolstvomartin.sk

Vyhľadávanie