Vláda odobrila nový program zameraný pre zdravotne postihnutích

Vláda odobrila nový program zameraný pre zdravotne postihnutích

Pri zlepšovaní životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike sa orgány štátnej a verejnej správy budú riadiť národným programom, ktorého návrh na dnešnom zasadaní schválila vláda. Národný program určil strategické ciele na roky 2014 až 2020.


Národný program obsahuje základné úlohy v 19 oblastiach, pričom sa každé dva roky bude jeho obsah vyhodnocovať a aktualizovať. Opatrenia navrhnuté v materiáli sa týkajú oblasti zdravotníctva, vzdelávania, zamestnávania, ale aj sociálnej ochrany, primeranej životnej úrovne, účasti na politickom a verejnom živote i osobnej mobility zdravotne postihnutých osôb.

Analýza jednotlivých oblastí vychádza zo stavu popísaného vo východiskovej správe z roku 2012, na ktorej tvorbe participovali všetky orgány štátnej správy a ku ktorej sa vyjadrovali aj reprezentatívne organizácie osôb so zdravotným postihnutím.


ilustračné foto


Medzi stanovenými cieľmi je napríklad úloha zabezpečiť do roku 2015 osobám so sluchovým postihnutím prístup k číslu tiesňového volania 112. V rámci zlepšovania životných podmienok ľudí so zdravotným hendikepom sa spomínajú tiež stimulačné opatrenia pre samosprávy na výstavbu bezbariérových nájomných bytov, kontinuálne zvyšovanie počtu bezbariérových vozidiel verejnej dopravy i zriadenie poradní pri Detských fakultných nemocniciach s poliklinikou v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, ktoré budú zamerané na poradenstvo pre rodičov maloletých detí so zdravotným postihnutím. V rámci ekonomických nástrojov sa uvádza napríklad aj implementácia programov zameraných na zvýšenie participácie žien so zdravotným postihnutím na trhu práce.

Obsahovým základom, z ktorého národný program vychádza, je Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Národný program takisto nadväzuje na prvý komplexný program definujúci celospoločenské záväzky voči osobám so zdravotným postihnutím a ich rodinám, ktorý bol v SR prijatý v roku 2001. Od roku 2009 sa pracovalo na jeho novelizácii. Tá mala byť predložená už v novembri 2010. Zámer sa však nepodarilo zrealizovať z dôvodu výrazných rozporov v stanoviskách zástupcov mimovládnych organizácií a štátnej správy.

 

Zdroj:TASR    Foto:idnes.sk,sme.sk

Vyhľadávanie