Mestský úrad-daňové oddelenie upozorňuje na poplatky

Mestský úrad-daňové oddelenie upozorňuje na poplatky

Mestský úrad v Poltári – daňové oddelenie upozorňuje obyvateľov mesta Poltár a jeho častí, ktorí si chcú  uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad, že túto skutočnosť sú povinní oznámiť na daňovom oddelení mestského úradu a zároveň predložiť doklady preukazujúce túto skutočnosť najneskôr do 31. januára 2014. Úľavy sa týkajú občanov, ktorí sa z dôvodu výkonu zamestnania alebo štúdia nezdržiavajú v mieste trvalého bydliska. Doklady je potrebné predkladať každý rok. Rovnako daňové oddelenie upozorňuje občanov,  že daňové priznanie dane z nehnuteľnosti na rok 2014 je povinný podať každý daňovník, u ktorého počas roka 2013 nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností. Daňové priznanie je potrebné podať do 31. 1. 2014 na  daňové oddelenie Mestského úradu v Poltári číslo dverí 7.

 

Zdroj: poltar.sk    Foto:rimava.sk

Vyhľadávanie