Čo prináša rok 2014 z pohľadu zákonov?

Čo prináša rok 2014 z pohľadu zákonov?

Nižšia daň právnických osôb o 1%

Sadzba dane z príjmov právnických osôb sa s účinnosťou od 1. januára budúceho roku zníži z doterajších 23 % na 22 %.

 

Registrované pokladnice

Na predajnom mieste nemôže byť pokladnica mimo prevádzky. Pokladničný bloček bude musieť udržať informácie aspoň 5 rokov, v predajni bude musieť byť vystavený vzor bločku.

 

Firemné auto bude lacnejšie na súkromné účely

Systém zdaňovania sa mení v prospech užívateľa auta. Zámerom je zohľadniť opotrebenie takéhoto motorového vozidla.

 

Nezdaniteľná časť základu dane pre daňovníka

Keď sporiteľ uzatvorí do konca roka 2013 dodatok k zmluve, bude si môcť znížiť daňový základ o 180 eur za rok, čím ušetrí 34,20 eura na daniach. Daňovú úľavu nebudú môcť využiť všetci súčasní sporitelia, ale iba tí, ktorí pristúpia na nové pravidlá vyplácania.

 

Nasporené peniaze neskôr

Nasporené peniaze už nebude možné vyplatiť po dosiahnutí 55 rokov. Podmienkou bude priznanie predčasného starobného alebo riadneho starobného dôchodku. Ďalšou možnosťou je dovŕšenie 62 rokov veku. Ruší sa aj podmienka minimálneho sporenia 10 rokov.

 

Bezplatný prestup

Do inej DDS bude môcť sporiteľ prestúpiť bezplatne už po jednom roku od uzatvorenia zmluvy. Doteraz tak mohol urobiť až po 3 rokoch.

 

Sprísnenie výsluhového dôchodku

Pracovník vykonávajúci rizikové práce bude mať nárok na vyplatenie až po 10 rokoch služby rizikového povolania a najskôr v 55 rokoch. Doteraz to bolo po 5 rokoch výkonu rizikového povolania a plat mohol dostávať už po dovŕšení 40 rokov.

 

Nižšie poplatky za malé dopravné priestupky

O desať eur sa znížia poplatky za priestupky. Nižšie pokuty budú za menej závažné priestupky, ako je napríklad prekročenie rýchlosti v obci do 20 km/h alebo mimo obce do 30 km/h.

 

Chodci budú musieť byť označení aj v obci

Chodci idúci po krajnici alebo po okraji vozovky budú musieť mať na sebe reflexné prvky za zníženej viditeľnosti nielen mimo obce, ale aj v obci.

 

Odoberať vodičák sa bude ťažšie

Odobrať vodičský preukaz bude možné len v prípade ťažkých prehreškov ako napríklad spôsobenie zranenia alebo smrti. Za 5 rokov, keď aj spôsobíte 3 dopravné nehody, pri ktorých sa nikto ani len nezraní, o vodičák neprídete.

 

Testy na alkohol

Do 30 dní od prichytenia alkoholu za volantom, bude musieť vodič podstúpiť vyšetrenie, či nie je závislý od alkoholu. Kópiu týchto výsledkov bude musieť zasielať aj na políciu, rovnako ako aj lekár, ktorý doklad vystavil

 

Evidenčné číslo za poplatok

Obnoví sa možnosť dostať evidenčné číslo vozidla podľa vlastného výberu. Bude to však stáť 160 eur..

 

Zákaz jedenia, fajčenia a pitia počas jazdy na motorke a trojkolke

Od nového roka budú tieto možnosti zakázané.

 

Taxíky vo vyhradených jazdných pruhoch

Taxíky budú môcť využívať nové jazdné pruhy pre mestskú dopravu. Nemôžu však obmedziť plynulosť cestnej premávky.

 

Hlásenie polohy detí do 3 rokov úradom

Od nového roka budete musieť nahlasovať kde a kto sa stará o vaše deti, zatiaľ čo vy ste v práci. Takúto novinku schválila naša vláda a platiť bude už od februára. Keď ste doteraz vášho synčeka alebo dcéru nechávali v opatere starých rodičov, odteraz o tom budú musieť úrady vedieť, inak hrozí pokuta.

 

Boj proti šmejdom

Ich cieľom je vytvoriť mechanizmus, ktorý by odstránil agresívne praktiky niektorých podnikateľských subjektov najmä na dôchodcoch. Právna norma chráni ľudí, ktorí sa zúčastňujú na predajných akciách. Organizátor predajnej akcie jej bude povinný oznámiť, kde sa takáto akcia koná. Musí tiež oznámiť mená predajcov, ktorí na akciu prídu. Ak akcia nebude v poriadku, kontrolór ju bude môcť zakázať. Zároveň sa bude mať právo zverejňovať firmy, ktoré majú nekalé praktiky.

 

Pri reklamách sa musia zverejňovať ceny hovorov a sms-iek

V reklamách na veci, ktoré sa dajú kúpiť po zavolaní alebo poslaní SMS-ky, budú povinne uvedené ceny takýchto telefonických volaní a SMS. Túto povinnosť od 1. februára prinesie novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorú podpísal prezident. Pravdivý a úplný údaj o cene SMS a o jednotkovej cene volania alebo maximálnej možnej cene volania, ktorú bude musieť spotrebiteľ za takéto volanie uhradiť, musia firmy uviesť v zákonom vymedzených situáciách.

 

Zdroj:topky.sk    Foto:zákonypreludi.sk

Vyhľadávanie