Vyjadrenia po MsZ

08.12.2012 00:50

Dňa 2. decembra sme požiadali poslancov MsZ o vyjadrenie sa k téme, ohľadom neschválenia prístavba a možno aj k tomu v akom duchu prebiehala diskusia na tomto zasadnutí. Tak isto sme požiadali o vyjadrenie aj pána Siťáka, ktorý mal snahu získať predmetné povolenie. Takže tu Vám prinášame jednotlivé reakcie.

 

Pán Sitor:

Takže kompetentní "nesklamali" a hlasovanie ohľadom prístavby dopadlo ako dopadlo.Nejdem to riešiť,len spomeniem ľudí ktorí podporili a zahlasovali v prospech -p.Žilík, p.Sihelský p.Balog p.Bodnár p.Gasperová a samozrejme nemôžem opomenúť Prednostu Pavla Olšiaka,ktorý od začiatku bol pozitívne naklonený k tejto záležitosti,tak isto riaditeľ ZŠ p.Slavkovský a taktiež za podpory od primátora!Hlasovania sa zdržali, tým pádom dali najavo svoj nesúhlas p.Baník,p.Garaj,p.Vretenička a p.Jánošík a p.Klembasová s jednoznačnou odpoveďou toto nepodporím! Veľmi úbohé,nelogické a primitívne argumenty ktoré nebudem komentovať,nakoľko bude video zo zasadnutia a treba si spraviť vlastný úsudok a rád budem referovať všetky podrobnosti,pretože pár ľudí si nezaslúži pozíciu poslanca,ktorý má byť nápomocný občanom tohto mesta a sú tam len pre svoje potreby a preto by sa do ďalšieho volebného obdobia určite nemali dostať! PS: Nie všetko čo je spomenuté pri milom a úsmevom prekypujúcom stretnutí na ceste alebo v obchode od určitých "vysmiatych a nápomocných" poslancov je aj zrealizované a odprezentované pri "konečnej fáze" !!

 

MVDr. Július Balog:

Podstata demokracie je ctiť si názor druhého, a umožniť mu ho verejne prezentovať.  Beriem na vedomie aj názory kolegov poslancov ,ktoré som pozorne vypočul, ale ja som verejne deklaroval podporu prístavby v ZŠ Slobody a hlasoval som za. Mrzí ma , že  celá diskusia miesto vecnej a odbornej , prešla do emocionálnej roviny, kde sa ťažko hľadá racionálne riešenie a užitočný kompromis. Ako predseda podnikateľskej komisie chcem podporovať podnikateľov  nášho mesta, hlavne, keď ich činnosť je v prospech našich občanov. Malú výhradu by som mohol mať k dĺžke koncesnej zmluvy, ale keď je to v medziach zákona, je to o.k.

 

 

Zatiaľ máme prisľúbené, že v najbližšom čase sa nám vyjadria ešte dvaja poslanci. Hneď ako sa tak stane , uvidíte aj ich reakcie k danej téme. Okrem reakcií poslancov chceme získať aj časť videozáznamu zo zasadnutia MsZ, konkrétne DISKUSIA, ktorá bola pre nás z neznámych dôvodov vystrihnutá. Veríme, že sa nám to podarí a budete si môcť pozrieť aj túto „zaujímavú“ časť zo zasadnutia MsZ.

Vyhľadávanie