V pondelok opäť horúco a výstrahy

18.08.2013 16:56

Jav: Vysoké teploty

Stupeň: 1. stupeň 

Trvanie javu: 19.8.2013 od 12:00 do 19:00
Výstraha: 
V okrese Poltár 
sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 - 35 °C.

Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie,
fyzické aktivity a tvorbu požiarov.


Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti je nezvyčajná, 
ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká. 


Teplota: 33 - 35 °C

 

Zdroj:SHMÚ

Vyhľadávanie