Rozdiel : "Kultúrne podujatia" Poltár vs. okolie

25.08.2013 08:30

Leto sa pomaly ale isto blíži ku koncu. Veríme, že ste si ho užili so všetkým , čo k nemu patrí. Voda, hory, slnečné lúče, stretnutie s rodinou a mnoho ďalších aktivít , ktoré sa dali praktizovať.

 

V nasledujúcich riadkoch si môžete prezrieť prehľad akcií, ktoré sa konali v najbližšom okolí:

Koliesko(Kokava nad Rimavicou) https://www.kokava.sk/koliesko.phtml?id5=18566

Preteky volských záprahov(Sihla) https://www.obecsihla.sk/img/Plagat-2010_X.jpg

Dni mesta Lučenec (Lučenec) https://www.lucenec.sk/?id_menu=66531

Expres street party (Lučenec) https://www.expres.sk/clanok/5605/expres-street-party.html?t=342013

Hontianska paráda(Hrušov) https://www.hrusov.sk/hontianska-parada.phtml?id5=19420

 

Okrem týchto akcií si ľudia mohli užiť viacero podujatí, či už v našom okrese ale hlavne v okolitých okresoch.

Určite odporúčame ešte najbližšiu akciu a tou sú letecké dni na Sliači(https://www.siaf.sk/)

 

 

Teraz pohľad na naše mesto a „kultúrne podujatia“ ktoré sa tu konajú.

Prehľad kultúrnych podujatí , ktoré sa „konali“ alebo budú konať si môžete pozrieť nižšie:

Názov podujatia:  Oslavy sv. Cyrila a Metoda
Druh podujatia:  posviacka
Miesto konania:  Rímskokatolícky kostol
Usporiadateľ:  RC

Názov podujatia:  Leto s divadlom
Druh podujatia:  amatérske, resp. poloprofesionálne divadelné predstavenie
Miesto konania:  kinosála KD Poltár
Usporiadateľ:  Mesto Poltár

Názov podujatia:  Súťaž v pití piva
Druh podujatia:  zábavno-súťažný program v spolupráci  s firmou Heineken a.s.
Miesto konania:  zábavný štvorec
Usporiadateľ:  Podnikatelia

Názov podujatia:  Deň rómskej kultúry
Druh podujatia:  zábavno-súťažný program?
Usporiadateľ:  Únia rómskych materských centier Poltár

Názov podujatia:  Oslavy SNP
Druh podujatia:  pietny akt kladenia vencov
Miesto konania:  námestie pred KD Poltár
Usporiadateľ:  Mesto Poltár, MsV Slovenského zväzu protifaš. bojovníkov

Názov podujatia:  Leto s divadlom
Druh podujatia:  amatérske, resp. poloprofesionálne divadelné predstavenie
Miesto konania:  námestie pred KD Poltár
Usporiadateľ:  Mesto Poltár, MP-KS

Názov podujatia:  Večer s hudbou
Druh podujatia:  hudobná produkcia pre strednú a staršiu generáciu
Miesto konania:  zábavný štvorec Poltár
Usporiadateľ:  Mesto Poltár, Podnikatelia

Názov podujatia:  Folk v Poltári
Druh podujatia:  nesúťažná prehliadka folkových spevákov
Miesto konania:  námestie pred KD Poltár
Usporiadateľ:  Mesto Poltár, MP-KS

Názov podujatia:  Miss ROMA
Druh podujatia:  súťaž o najkrajšiu Rómku
Miesto konania:  KD Poltár
Usporiadateľ:  Únia rómskych materských centier Poltár

 

Len pre zaujímavosť, obec Sihla má približne 205 obyvateľov. Hrušov 865 obyvateľov. Kokava 3000 obyvateľov a takto by sme mohli pokračovať ďalej.

Všetky tieto mestá a dediny pravidelne prinášajú počas leta rôzne zaujímavé akcie, avšak existuje jedna výnimka a tým je naše mesto Poltár. Najzaujímavejšie čo sa tu počas leta deje sú akcie v zábavnom štvorci, futbalové zápasy či natáčanie reportáži rôznych televízií.

 

Určite by stálo za zamyslenie , prečo to opäť raz niekde ide a niekde (v Poltári)nie.

 

Nižšie si môžete pozrieť výňatok z volebného programu terajšieho primátora Pavla Gavalca.

 

Volebný program Pavla Gavalca pre obdobie 2010-2014 (kultúra, cestovný ruch)

 

Čo potrebujeme?

-       Podporiť projekty zamerané na rozvoj kultúry, umenia a kultúrnych inštitúcií, skvalitniť spoluprácu s cirkvami na území mesta

-       Podporiť ochotnícke divadlo, ženský spevácky zbor, rómsky a folklórny súbor

-       Zrekonštruovať a obnoviť činnosť mestského múzea

-       Zefektívniť činnosť kultúrneho strediska

-       Podporovať a zachovávať tradície , ktoré charakterizujú naše mesto

-       v záujme ďalšieho vzdelávania získať z mimorozpočtových zdrojov, prípadne vyčleniť z mestského rozpočtu viac financií na nákup odbornej literatúry do mestskej knižnice, v priestoroch mestskej knižnice umožniť záujemcom prístup na internet za symbolickú sumu

-       vyškoliť profesionálnych sprievodcov históriou i súčasnosťou nášho mesta

-       spracovať konkrétne projekty na podporu cestovného ruchu

-       výraznejšie zapojiť podnikateľskú sféru do aktivít a podujatí v rámci cestovného ruchu v regióne

-       tvorbu a distribúciu informačných a propagačných materiálov o meste a okolí s inovatívnym dizajnom

-       odštartovať budovanie zahraničných vzťahov prostredníctvom nadviazania partnerských kontaktov s mestom mimo územia Slovenskej republiky

 

Čo sa nakoniec podarí to sa uvidí pri konečnej rekapitulácií v roku 2014. Veríme však, že najbližšie letá nebudú len o cestovaní do iných miest za kultúrnymi podujatiami, ale aj o prilákaní ľudí z okolitých miest a obcí na podujatia, ktoré sa budú konať v našom meste.

 

Zdroj:pavelgavalec.sk, poltar.sk    Foto:hrusov.sk,obecsihla.sk

Diskusná téma: "Kultúrne podujatia" v Poltári vs. okolie

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Vyhľadávanie