Johnson Controls by mal dostať investičnú pomoc

22.07.2013 14:56

Spoločnosti Johnson Controls Innotec Technologies, s.r.o., Lučenec by sa mala poskytnúť investičná pomoc vo výške 4,1 milióna eur, z toho vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške 3,86 milióna eur a formou dotácie na dlhodobý hmotný majetok 240.000 eur. 

 


Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR predloženého do medzirezortného pripomienkového konania.

Realizácia investičného zámeru vo výške 8,2 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2012 až 2015. "V súvislosti s investičným zámerom sa vytvorí 125 priamych nových pracovných miest."

 


 


"Požadovaná investičná pomoc spĺňa definičné znaky investičnej pomoci, cieľom ktorej je vybudovanie nového podniku na výrobu kovových častí pre opierky hlavy sedadiel osobných automobilov v lokalite Lučenec,"uvádza ďalej v predkladacej správe rezort hospodárstva.

Johnson Controls Innotec Technologies, s.r.o., Lučenec vznikla 4. februára 2012. Doposiaľ nevykonávala podnikateľskú činnosť, pretože bola založená za účelom realizácie investičného zámeru. Jediným spoločníkom je Johnson Controls Holding Company, Inc., so sídlom v Delaware, v USA.

Skupina Johnson Controls má v súčasnosti v SR výrazné zastúpenie a patrí medzi významných investorov a zamestnávateľov. Vo svojich prevádzkach v SR zamestnáva v súčasnosti približne 5000 osôb, a to vrátane kvalifikovaných expertov v inžinierskom centre v Trenčíne a regionálnom ústredí v Bratislave a obchodných zastúpeniach v Nitre, Košiciach, Martine a Banskej Bystrici. Skupina Johnson Controls prevádzkuje v SR výrobné závody v Lozorne, Žiline, Lučenci, Námestove, Martine.

Skupina Johnson Controls je svetovým lídrom v oblasti energetickej a prevádzkovej efektivity budov, ako aj popredným svetovým dodávateľom komponentov pre automobilový priemysel, najmä akumulátorov a interiérových systémov automobilov. V roku 2011 zamestnávala 162.000 osôb a dosiahla tržby 41 miliárd eur a zisk 2,1 miliardy eur.

 

 

Zdroj: TASR    Foto:proma.sk

Vyhľadávanie