Hontianska paráda v Hrušove

14.08.2013 20:47


Obec Hrušov Vás pozýva na 18. ročník folkórneho festivalu

HONTIANSKA PARÁDA,

ktorý sa uskutoční v dňoch

16. - 17. AUGUST 2013.


Festival Vám priblíži takmer zabudnuté starodávne roľnícke práce a najrôznejšie remeslá v prostredí hrušovských lazov i v samotnej obci. Uvidíte vystúpenia folklórnych súborov, skupín z rôznych kútov Slovenska. Čakajú na Vás ochutnávky miestnych špecialít. v prostred

Program

Piatok 16.08. 2013
PROGRAM NA LAZOCH
15.00 – 19.00


ŽATVA – tradičný priebeh žatvy, ručného a strojového mlátenia obilia
PEČENIE CHLEBA – pečenie chleba a lepníkov v pôvodných kamenných peciach
GAZDOVSKÝ DVOR – ponuka jednoduchých roľníckych jedál pri žatve

 


DEDINA


15.00 OTVORENIE FESTIVALU – uvítací príhovor starostu obce
15.00 – 24.00 HONTIANSKE DVORY s ochutnávkou a posedením pri hudbe a speve
Gajdošský, Gazdovský, Dvor u starej mamy, Dvor Regionálna značka Hont, Dvor priateľov, Hasičský, Haluškový, Hrušovský,
Krošniarsky, Páleničiarsky, Poľovnícky, Prandorfský, Pufancový, Pukanský, Rozhlasový, Sebechlebský, Mládenecký, Vinársky,
Východniarsky a Pivnica u Štefana.
TRADIČNÉ REMESLO - ukážky zručností remeselných výrobcov zo Slovenska
STABILÁKY - výstava starej roľníckej techniky zberateľa A. Matušova
21.45– 24.00 PÓDIUM PRI VEŽIČKE účinkujúci zo Slovenska a zahraničia (príprava: Anna Miháliková)


AMFITEÁTER

19.30 – 20.00 PRVÉ NÔTY – privítanka ľudových hudieb (príprava: Anna Sásová, Anna Brlošová)
20.00 – 20.30 VITAJTE U NÁS - vystúpenie FSk HRUŠOV, detskej FSk RAGAČINKA z Hrušova (príprava: Ján Brloš, Anna Brlošová)
20.30 – 21.00 GAJDOVANIE – vystúpenie gajdošov z regiónov Slovenska
21.00 - 22.00 TANCOVISKO – vystúpenie folklórneho súboru HORNÁD z Košíc


Sobota 17.08 . 2013


PROGRAM NA LAZOCH


10.00 – 18.00
ŽATVA – tradičný priebeh žatvy, ručného a strojového mlátenia obilia, konský záprah
PRÁCA S DREVOM A KAMEŇOM – opracovanie dreva a kameňa, kresanie, štiepanie, dlabanie
UHLIARI – stavba uhliarskej míle a výroba dreveného uhlia
PEČENIE CHLEBA – pečenie chleba a lepníkov v v pôvodných kamenných peciach
GAZDOVSKÝ DVOR – ponuka jednoduchých roľníckych jedál pri žatve
ROĽNÍCKE MÚZEUM V PRÍRODE - výstavka historickej techniky
LESNÁ SCÉNA - v prírodnom amfiteátri účinkujú sólisti a folklórne skupiny z rôznych regiónov Slovenska

 


PROGRAM V DEDINE


09.00 – 20.00 TRADIČNÉ REMESLO A TECHNIKA - ukážky zručností remeselných výrobcov zo Slovenska, predaj ľudovoremeselných
výrobkov, škola zručností v Detskom dvore a výstava stabilákov zberateľa A. Matušova z Hrušova
09.00 – 24.00
VEĽKOKRTÍŠSKA VÍNNA CESTA – ochutnávka regionálnych vín – Vinársky dvor, Pivnica u Štefana, Dvor Regionálna značka
Hont
HONTIANSKE DVORY s ochutnávkou a posedením pri hudbe a speve
Gajdošský, Gazdovský, Dvor u starej mamy, Dvor Regionálna značka Hont, Dvor priateľov, Hasičský, Haluškový, Hrušovský,
Krošniarsky, Páleničiarsky, Poľovnícky, Prandorfský, Pufancový, Pukanský, Rozhlasový, Sebechlebský, Mládenecký, Vinársky,
Východniarsky a Pivnica u Štefana.
10.00 – 16.00 PÓDIUM PRI VEŽIČKE – účinkujú sólisti a kolektívy z programových blokov v amfiteátri (príprava: Anna Miháliková, Anna
Brlošová ml.)

 


AMFITEÁTER


I. programový blok


16.00 – 17.00 ZVÍTANIE V HONTE - program FS z Poľska, Chorvátska, Maďarska z Moravy
17.00 – 18.00 DETI A TRADÍCIE - program detských folklórnych súborov (príprava: Anna Brlošová)
18.00 – 19.00 PRI SPOLOČNOM STOLE – tématický program folklórnych kolektívov z rôznych regiónov Slovenska (príprava: B. Krajč)


II. programový blok


20.00 – 21.30 S DREVOM SPOJENÉ – zvykoslovné pásmo z hontianskych miest a obcí DAČOV LOM, DOMADICE,
HONTIANSKE NEMCE, CHĽABA, LITAVA, LACKOV, KRUPINA, PUKANEC, PRÍBELCE, PLACHTINCE, PRENČOV,
SAZDICE, SEBECHLEBY,SENOHRAD, VEĽKÉ TÚROVCE a FS KRTÍŠAN Veľký Krtíš (príprava: Ján Brloš, Anna Brlošová)
21.30 -22.30 KEĎ NÁS CHCETE TU NÁS MÁTE - program popredného folklórneho súboru ŽELEZIAR

Zdroj:jankohrasko.sk    Foto:kornicka.sk, internet

Vyhľadávanie