Ďakujeme vám, našim priaznivcom

Ďakujeme vám, našim priaznivcom

Vážení priatelia ochotníckeho divadla, divadelný súbor OPONA (OCHOTNÍCKI POLTÁRSKI NADŠENCI) vám touto cestou ďakuje za priazeň a účasť na spomienkovom stretnutí venovanom Ing. Danielovi Žilákovi, zakladateľovi ochotníckeho divadla, ktorý sa 20 rokov venoval hereckej, ale hlavne režisérskej práci v divadelnom súbore. Spomínaný večer sme uskutočnili v úzkej súčinnosti s rodinou Ing. Žiláka, s finančnou podporou Mesta Poltár, MZ, priateľmi a ochotníkmi. Snažili sme sa vám priblížiť najmä divadelné majstrovstvo nášho režiséra (*26.2.1946 ) a slávnostne odovzdať jeho najbližším príbuzným Cenu Mesta In memoriam, ktorú mu 18. 2. 2016 udelilo MZ v Poltári. Obzvlášť sa chceme poďakovať primátorovi mesta p. Gavalcovi, p. Markovej, p. Brndiarovi z Rimavskej Soboty, p. Olšiakovi z Rátky a v neposlednom rade aj všetkým poslancom MZ, ktorí prispeli k dôstojnej spomienke na nášho režiséra. O nezabudnuteľnú atmosféru ste sa však starali práve vy, priatelia Ing. Žiláka a naši priaznivci, a preto vám s pokorou a úctou všetkým ďakujeme za dôveru a podporu. Tešíme sa na spoločne prežité chvíle pri ďalšom pripravovanom divadelnom predstavení, tentokrát s dedinskou tematikou.

Vyhľadávanie