Zápis prváčikov

13.01.2013 12:16

 

Riaditeľstvo ZŠ Slobody 2 v Poltári, pozýva všetkých budúcich prváčikov na zápis do prvého  ročníka v školskom roku 2013/2014, ktorý  sa uskutoční:

 

v piatok 18. 01. 2013 od 13:00 do 19:00 hod.
a
v sobotu 19. 01. 2013 od 08:00 do 12:00 hod.

 

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a poplatok 5 € za zošity do 1. ročníka.       

 

Naša škola poskytuje žiakom od 1. ročníka tieto možnosti:

·         vyučovanie cudzích jazykov už od prvého ročníka

·         od tretieho ročníka nový predmet: Tvorivé čítanie a písanie

·         možnosť zapísať svoje dieťa do športovej triedy

·         možnosť pracovať v rôznorodých záujmových útvaroch

·         ranný školský klub detí od 6.30 hod.

·         rozvoj záujmov a záľub v ŠKD do 16:00 hod.

·         obedy a  mliečnu desiatu v školskej jedálni

·         vyučovanie v pokojnom prostredí mimo ruchu mesta a obchodného centra

·         centrum voľného času BLESK, ktoré sídli v našej škole

·         plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik 

·         návšteva divadiel

·         výlety a exkurzie

·         využitie moderných informačných technológií, výučbových programov a projektového vyučovania vo vyučovacom procese

·         výučbu v multimediálnych učebniach s využitím interaktívnych tabúľ

·         vyučovanie na 1. stupni v triedach vybavených interaktívnymi tabuľami

·         informácie o klasifikácii v internetovej žiackej knižke

·         výučbu informatiky v kvalitne vybavených počítačových učebniach

·         výučbu cudzieho jazyka v moderne vybavenej jazykovej učebni s edukačným softvérom

·         využitie školskej knižnice vybavenej počítačmi s pripojením na internet aj v popoludňajších hodinách

·         spolupráca so špeciálnym pedagógom a školským psychológom

·         v zimných mesiacoch využitie klziska v areáli školy

V prípade, že nemôžete prísť na zápis v stanovenom čase, môžeme Vaše dieťa zapísať aj v inom termíne.

7.  -  17. januára 2013  -  Dni otvorených dverí

Príďte, radi Vás, aj Vaše deti v našej škole privítame.

 

Zdroj: www.poltar.sk

Vyhľadávanie