Výstraha pre okres Poltár

08.05.2013 15:15

Jav: Búrky
Stupeň: 2. stupeň 
 

Trvanie javu: 8.5.2013 od 14:20 do 19:20
Výstraha: 
V okrese Poltár sa očakáva OJEDINELE výskyt silných búrok, ktoré predstavujú zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. 
S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 40 - 60 mm a nárazy vetra s rýchlosťou 25 - 35 m/s.
Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemernáa pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.
Pri spomínaných búrkach je možný výrazný, prechodný vzostup vodných hladín na malýchtokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok,zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov). 

Zrážky: 40 - 60 mm
Vietor: 25 - 35 m/s

 

Zdroj: SHMU

 

Vyhľadávanie