Pozvánka na MDŽ

05.03.2013 09:36

Mesto Poltár, ako hlavný usporiadateľ, pozáva všetkých občanov, predovšetkým ženy, na kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom "Z úcty a vďaky" konané pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktoré sa uskutoční dňa 8.3. 2013(piatok) v čase od 17:00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Poltári.

 

V programe sa predstaví Ľudová hudba Barnabáša Szabóa, ktorá Vás poteši preknými melódiami a program bude moderovať Martin Kopor.

(Vstup je zdarma)

 

Zdroj:www.poltar.sk

 

Vyhľadávanie