Oznam-Daňové oddelenie mesta

22.12.2012 12:48

Mesto Poltár- daňové oddelenie upozorňuje občanov, ktorí si do konca roka 2012 neuhradia daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a ostatné miestne dane, že v zmysle § 52 ods. 2 písm. a) zákona 563/2009 Z.z. o správe daní budú v roku 2013 zverejnení v zozname neplatičov na webovej stránke mesta Poltár a v mestských novinách. Preto vyzývame daňových dlžníkov, ktorí si túto povinnosť ešte nesplnili, že tak môžu urobiť do 31.12.2012.

Vyhľadávanie