Neverte vždy vlastným očiam

17.12.2012 07:31

Všetci určite poznajú výrok: Co je psáno, to je dáno.

No ako sa zdá, nie vždy to tak musí aj platiť, hlavne u nás v Poltári. Prečo si to myslíme? Uvedieme jednoduchý príklad:

 

Výňatok z predmetu činnosti MESTSKÉHO PODNIKU SLUŽIEB POLTÁR

 

Hlavná činnosť

1. Zabezpečuje údržbu a správu: (tu sme určite všetci hrdí na prvé 3-4 body)

    - miestnych komunikácii

    - chodníkov

    - verejných priestranstiev

    - mestského cintorína

(*osobne by sme túto čast premanovali na občas, prípadne kedy-tedy zabezpečuje, ale tak čo je napísané to musí platiť no nie?)

    - kultúrnych , športových a ďalšich mestských zariadení

    - kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta

    - verejnej zelene

    - verejného osvetlenia a mestského rozhlasu

 

 

Zdroj: www.poltar.sk

Komentáre

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Vyhľadávanie