Folklórny súbor Úvrať Poltár rozširuje svoje rady

30.09.2013 21:48

Z histórie FS:

Prvotný názov nášho súboru bol Folklórny súbor Radosť, ktorý bol založený 14.04. 2000 pod vedením choreografky Ivety Kýpeťovej.  Tento deň sa stretli deti po niekoľkoročnej prestávke a znovu zahájili činnosť detského folklórneho súboru Radosť. Prišlo sem asi 13 detí. Zo začiatku to bolo dosť ťažké, pretože sa bolo treba učiť všetko od začiatku – rytmus, kroky, prvky v tancoch. No deti to našťastie neodradilo a naďalej pokračovali v začatej práci. Staršie dievčatá vytvorili spevácku zložku súboru. Prvé vystúpenie sa konalo skoro hneď po založení tohto súboru, takže tam ešte nebola zapojená tanečná zložka, iba spevácka. Ale aj tak bol tento deň pamätný, pretože deti sa prvýkrát obliekli do krojov a prvýkrát boli ohlásený ako „ Radosť“.Ku vylepšovaniu svojich schopností vždy dopomáhalo sústredenie v obci Ďubákovo, kde v priestoroch starej školy mohlo nasledovať celotýždenné zdokonaľovanie sa. Na toto sústredenie sa deti vždy tešili i keď za celý tento týždeň museli vynaložiť množstvo síl, no vždy tam bolo vidieť jasné výsledky. No večer si deti mohli oddýchnuť , zabaviť sa pri súťažiach či diskotéke. Už na druhom vystúpení tanečníci predviedli tanečný blok tzv. „ Detvu“ kde spolu s nimi vystupoval aj Rastislav Božko – na píšťalke, fujare a speve , Pavel Kurčík a Veronika Ridzoňová so sólovím spevom .A tak postupne nasledovali rôzne súťažné prehliadky, ako napríklad v Lučenci, vystúpenie na Koliesku, pri výročí otvorenia železnice v Poltári a mnoho ďalších. 4. 8. 2002 sa Folklórny súbor Radosť zmenil na Úvratík, pretože pri súťažiach boli asi tri folklórne súbory, ktoré niesli názov Radosť a tak sa názov zmenil. Toho istého dňa vznikol aj Folklórny súbor Úvrať, do ktorého patrili už starší členovia súboru. Takže od tohto dňa fungujeme ako Folklórny súbor Úvrať a Úvratík. Od onoho času sa osadenstvo aj pomenilo, no ostalo aj niekoľko verných členov, čo vydržali a pamätajú si aj tie úplné začiatky a spomínajú na rôzne akcie, ktoré spolu absolvovali – také každoročné : vynášanie Moreny, stavanie mája, sústredenie, väčšie vystúpenia ako Koliesko, Hontianska paráda, Vidiná a rôzne iné akcie, kde ich pozvali. No ak niekto odchádza, tak aj niekto prichádza a tak je tomu i teraz. Súboristické rady rozšírili i noví starší členovia ale i mnoho detí a tak spolu začali pracovať a učiť sa tajom tohto tanca. Snáď nám to takto ešte dlho vydrží. A hlavne vedúcim nervy.... :-)

 

Zdroj:Michal Obročník

Vyhľadávanie