Elektrifikácia na trati Zvolen-Fiľakovo

23.09.2013 13:06

    Elektrifikácia železničnej trate Zvolen - Fiľakovo, ktorú plánujú zrealizovať Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v rokoch 2015 až 2018, si vyžiada aj dve preložky štátnej cesty I/50 v katastri obce Vígľaš v okrese Detva, ako aj výstavbu troch nových mostov. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor predložil na posúdenie vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA.

 

Ilustračne foto

 

Ako sa ďalej píše v zámere, celkové náklady na elektrifikáciu 66-kilometrovej trate sú vyčíslené na 124,25 milióna eur. ŽSR chcú stavbu financovať z eurofondov.

Účelom elektrifikácie je vytvorenie podmienok pre zvýšenie energetickej účinnosti v železničnej doprave a náhrada motorovej trakcie pre nákladnú aj osobnú dopravu. Tým sa dosiahne úspora nafty v prevádzke na železnici, zníži sa hlučnosť a zlepší sa čistota ovzdušia v okolí železničnej trate, píše sa v zámere.

Preložky cesty sú potrebné pre malú výšku súčasných cestných nadjazdov nad železničnou traťou pri Vígľašskom zámku a pri križovatke cesty I/50 s cestou, ktorá vedie do areálu strojární PPS Group.

Most ponad železničnú trať a rieku Slatina sa má vybudovať pri zámku vo Vígľaši, ďalšie dva mosty ponad trať i ponad Slatinu majú byť vo vígľašskej časti Pstruša. Súčasťou prác majú byť aj úpravy koryta Slatiny, budovanie dočasných priecestí i búranie existujúcich mostov.

 

Zdroj:TASR    Foto:internet

Vyhľadávanie